Disclaimer voor Wielervoeding.nl

Disclaimer voor Wielervoeding.nl

Wielervoeding.nl (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Wielervoeding.nl, verleent u hierbij toegang tot Wielervoeding.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Wielervoeding.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Wielervoeding spant zich in om de inhoud van Wielervoeding.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Wielervoeding.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wielervoeding.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Wielervoeding.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wielervoeding.nl. Voor op Wielervoeding.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wielervoeding.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wielervoeding.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wielervoeding.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Onze topmerken!

Bekijk het assortiment van Concap op Wielervoeding.nl!
Bekijk het assortiment van BYE! Nutrition op Wielervoeding.nl!
Bekijk het assortiment van BES-T op Wielervoeding.nl!
Bekijk het Etoxx van BES-T op Wielervoeding.nl!
Bekijk het assortiment van Winaar Socks op Wielervoeding.nl!
Mooie racesokken maken de wielrenner!
Dit Endurance Pack heeft alles wat je nodig hebt!

© 2011 - 2018 Wielervoeding.nl

Webwinkel door Manieu.nl